ОТРАСЛИ В КАТЕГОРИЯ Обществени организации
 
Организации и дружества с идеална цел
Организации с нестопанска цел
Политически партии
Пощи
Религиозни организации и храмове
Синдикати
Социална дейност и подпомагане
Спасителна дейност
Стопанска камара
Фондации
Холдинги


Асоциации
 
АЕБТРИ
Смолян ул. Околовръстна 1 030162420
 
Гражданска защита
 
ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА
Ахелой 059352165
 
Данъчни органи
 
АГЕНЦИЯ ДЪРЖАВНИ ВЗЕМАНИЯ-ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ
Разград пл. Независимост 1 08426905
 
Дипломатически представителства и мисии
 
ГЕНЕРАЛНО КОНСУЛСТВО НА РУСИЯ
Варна ул. Македония 53 052602721
 
Държавно управление
 
АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
София ул. Аксаков 29 9875280; 9809887; 9879473; 9871587; 9873294
 
Държавно управление в областта на социалната политика
 
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - БАТАК
Батак пл. Освобождение 5 035532124; 035532136
 
Държавно управление в областта на стопанската дейност
 
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
София бул. Княз Ал. Дондуков 3 9861970; 9867601
 
Затвори
 
ВРАЧАНСКИ ЗАТВОР-ФИЛИАЛ
Монтана 09625177
 
Изправителни заведения
 
ВЪЗПИТАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ-ИНТЕРНАТ НИКОЛА Й.ВАПЦАРОВ
Завет ул. Освобождение 4а 083422251; 083422251
 
Интернати
 
ВЪЗПИТАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ ИНТЕРНАТ
Динево 03713365
 
Комунално стопанство
 
АДИАН ООД
Варна ул. Ив. Вазов 8 052600187
 
Организации и дружества с идеална цел
 
АГЕНЦИЯ ЗА АГРАРНА ИНФОРМАЦИЯ И ИНОВАЦИИ
Велико Търново пл. Център 2 062600026; 062600026
 
Организации с нестопанска цел
 
АГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И БИЗНЕС ЦЕНТЪР - ВИДИН
Видин ул. Христо Ботев 77 094600017; 094600018
 
Политически партии
 
БЗНС
Бургас ул. Александровска 17 05647424
 
Пощи
 
БЪЛГАРСИ ПОЩИ ЕАД-ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ
Враца ул. Полк. Лукашов 1 09222444
 
Религиозни организации и храмове
 
БАПТИСКА ЦЪРКВА
Монтана ул. Янтра 19 09628403
 
Синдикати
 
ГЕНЕРАЛНА ЦЕНТРАЛА НА БРАНШОВИ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ
София бул. Витоша 1А, Търговски дом, етаж 1, офис 157 029888202; 029807690
 
Социална дейност и подпомагане
 
БНК ЗАЕДНО ЗА ДЕЦАТА
София бул. Пенчо Славейков 18Б 029516961
 
Спасителна дейност
 
БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ
Ловеч ул. Отец Паисий 9 06826282; 06826282
 
Стопанска камара
 
БИЗНЕС БРАНШОВА КАМАРА
Плевен ул. Л. Каравелов 3 06426352
 
Фондации
 
БЛАГОТВОРИТЕЛНА ФОНДАЦИЯ ЕГИДА
Бургас ул. Хр. Ботев 15 05644531
 
Холдинги
 
БОНИ ОБОРОТ ХОЛДИНГ ЕООД
Ловеч ул. Бяло Море 12 06825870
 

Посещения:26148688 © 2007 BGJournal.com. All Rights Reserved. Условия за ползване