ОТРАСЛИ В КАТЕГОРИЯ Селско и горско стопанство
 
Водно стопанство
Горско стопанство
Горско стопанство и дърводобив
Домашни птици
Екарисаж
Живи животни
Животновъдство
Замразени зеленчуци
Земеделие
Зърнопреработка
Зърнопроизводство
Инвентар и сечива
Комбинирано растениевъдно-животновъдно стопанство
Лекарствени и диворастящи растения
Литография
Лов и спортен риболов
Лозарство
Напояване и хидромелиорации
Овощарство
Овощни и други трайни насаждения
Отглеждане на домашни птици
Отглеждане на други животни
Отглеждане на едър рогат добитък
Отглеждане на зеленчуци
Отглеждане на зърнени
Отглеждане на лозови
Отглеждане на свине
Препарати за растителна защита
Птицевъдство
Пчеларство
Разсадници
Рибовъдство
Риболов
Риболов - морски
Руди
Свързани с горското стопанство и дърводобива
Селекция и развъждане на породи и сортове
Селскостопанска продукция
Селскостопанските и техническите науки
Семена
Технически и фуражни култури
Технически култури
Торове
Фураж
Фуражни култури
Хидроенергетика
Цветопроизводство
Цветя


Водно стопанство
 
INNESI
София жк. Дружба 1, ул. Канала №15а 0887521211
 
Горско стопанство
 
АГРОЛЕСПРОЕКТ ЕООД
Велинград Индустриална Зона 035923155
 
Горско стопанство и дърводобив
 
АВРАМОВИ И СИНОВЕ ООД
Сливен кв. Сини Камъни, бл. 26, вх. Б, ап. 14 044667085, 0886991298
 
Домашни птици
 
АВИТА-ВА - ТЕНЕВИ СД
Стара Загора бул. Ген. Гурко 66 ет. 4 04224017
 
Екарисаж
 
БРАМАС АД
Шумен 05463496
 
Живи животни
 
АГРОВИП ООД
София ж.к. Младост 1 бл. 1в ет. 6 ап. 32 9586481; 9586832
 
Животновъдство
 
АВЕКС-В.ДОЙЧЕВ ЕТ
Велико Търново ул. Беляковско Шосе 28 062637811
 
Замразени зеленчуци
 
ВИВЕНДА ООД
София ул. Филип Кутев 1 9451115; 9312157; 9625977
 
Земеделие
 
АГРОНИК
Хисаря ул. Антон Билкин 34 03372903; 0887444188
 
Зърнопреработка
 
АГИС ООД
Стражица ул. У. Гладстон 12 061613767
 
Зърнопроизводство
 
4+3 - ПЕТЪР КАСЪРОВ
Добрич бул. 25-ти септември 78 058605774
 
Инвентар и сечива
 
АВП ООД
Стара Загора ул. Никола Петков 20 042600642
 
Комбинирано растениевъдно-животновъдно стопанство
 
АГРО-ГМ ООД
Велико Търново ул. България 29-а 062601175
 
Лекарствени и диворастящи растения
 
АГРОКООП
Провадия Южна Пром. Зона 05182976
 
Литография
 
АДОР СД
Варна ул. Цариброд 58 052236375; 052236375
 
Лов и спортен риболов
 
АВА-Г.ДИМИТРОВ ЕТ
Плевен ул. Освобождение 12а 06448296; 06448296
 
Лозарство
 
АГРИ - ТЕХНИКАЛ 99
Пловдив ул. Т. Каблешков 27 032642072
 
Напояване и хидромелиорации
 
АГРОВОДИНВЕСТ ЕАД
Дългопол 0517127003
 
Овощарство
 
АГРО 2000 ЕООД
Търговище ул. Велико Търново 1 060164636; 060164636
 
Овощни и други трайни насаждения
 
АГРОДЕН ООД
Пловдив ул. Кукленско Шосе 30 032674279
 
Отглеждане на домашни птици
 
АВИТА-ВА - ТЕНЕВИ СД
Стара Загора бул. Ген. Гурко 66 ет. 4 04224017
 
Отглеждане на други животни
 
BULOSTRICH
Плевен ул. Георги Костадинов №5, ап.13 0888302554; 064846503
 
Отглеждане на едър рогат добитък
 
ЕПОНА ЕООД
Кнежа ул. Огнян Михайлов 59 091323314; 0913222564
 
Отглеждане на зеленчуци
 
АВИУС 2003 ЕООД
Пловдив Тодор Хрулев 7 032641579
 
Отглеждане на зърнени
 
АВАКОМ - 46 - АНГЕЛ СТЕФАНОВ ЕТ
Търговище ул. Граф Игнатиев 14 вх. Б ет. 5 ап. 13 060125759
 
Отглеждане на лозови
 
АГРОДЕН ООД
Пловдив ул. Кукленско Шосе 30 032674279
 
Отглеждане на свине
 
АГРА-ПЛАНИ ЕООД
Долна Оряховица ул. Драва 5 061860785; 061864901
 
Препарати за растителна защита
 
АГРИЯ АД
Пловдив ул. Асеновградско Шосе 032638369; 032266520; 032266520
 
Птицевъдство
 
АВЕЛИЦА ООД
Вързулица 061432371
 
Пчеларство
 
АПИАКТА ЕООД
Ловеч ул. Г. С. Раковски 1 06822166
 
Разсадници
 
АВА ПАРК ЕООД
Велико Търново бул. България 27 062601457; 062601457
 
Рибовъдство
 
АГРОТРАНСЕКСПОРТ 11 ООД
Елхово ул. А. Стамболийски 63 047888392; 047888392
 
Риболов
 
АЛ. ФИШЕРМЕН
София бул.Цар Борис ІІІ №218 029571752 ;0888516375
 
Риболов - морски
 
АВРАМОВ-Н.АВРАМОВ ЕТ
Каварна ул. Г. С. Раковски 7 057084272; 057084272
 
Руди
 
3-КЕМ ООД
София ул. Доспат 3 521372; 9549085; 9521372
 
Свързани с горското стопанство и дърводобива
 
АРГУС СОФИЯ ООД
Банкя ул. Г. С. Раковски 17а 029977068
 
Селекция и развъждане на породи и сортове
 
АГЕНЦИЯ ПО СЕЛЕКЦИЯ И РЕПРОДУКТИВНОСТ В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО
Ямбол ул. Преслав 271 046663440
 
Селскостопанска продукция
 
АГРИ. СС
Генерал Тошево ул.Васил Априлов №2 057313912 057313924
 
Селскостопанските и техническите науки
 
АКТИВ 2006 ООД
Пловдив ул. Сидер Войвода 6 ет. 4 ап. 22 032640723
 
Семена
 
А.П.П. ЗООХРАНИНВЕСТ ЕООД
Стара Загора ул. Генерал Гурко бл. 67 вх. А ет. 2 ап. 3 042600773; 042600774; 042600773
 
Технически и фуражни култури
 
АВАКОМ - 46 - АНГЕЛ СТЕФАНОВ ЕТ
Търговище ул. Граф Игнатиев 14 вх. Б ет. 5 ап. 13 060125759
 
Технически култури
 
АГРИТРЕЙД ООД
Ловеч ул. Търговска 70 06822706
 
Торове
 
АГРО - БИО - ВАРИАНТ
Търговище ул. Христо Ботев 9, вх. Б 060161622; 0899824364
 
Фураж
 
А.П.П. ЗООХРАНИНВЕСТ ЕООД
Стара Загора ул. Генерал Гурко бл. 67 вх. А ет. 2 ап. 3 042600773; 042600774; 042600773
 
Фуражни култури
 
АВАКОМ - 46 - АНГЕЛ СТЕФАНОВ ЕТ
Търговище ул. Граф Игнатиев 14 вх. Б ет. 5 ап. 13 060125759
 
Хидроенергетика
 
 
Цветопроизводство
 
БЛАГОУСТРОЙСТВО И КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО
Каварна ул. Г. С. Раковски 13 057083107; 057083298
 
Цветя
 
АЛОН ЕАД
Варна ул. Франга Дере 8 052302120
 

Посещения:25226035 © 2007 BGJournal.com. All Rights Reserved. Условия за ползване