ОТРАСЛИ В КАТЕГОРИЯ Производство
 
Абразивни материали и изделия
Автобуси
Автоматика и телемеханика
Автомобили
Автомобили и двигатели за моторни превозни средства
Авточасти - производство
Агрохимически препарати
Алкохолни напитки
Алуминий и алуминиеви сплави
Амбалаж и амбалажни съдове
Амбалаж и домакински изделия от стъкло
Амбалаж от дървен материал
Арматурни изделия
Аудио-визуална техника и електроника
Багрила и пигменти
Батерии
Безалкохолни напитки - производство
Бельо
Бижутерийни и други изделия от благородни метали и скъпоценни камъни
Битова стъклария
Битово обзавеждане
Благородни метали
Бои - производство
Бордова
В и к оборудване
Вакуумна техника
Вар
Велосипеди и резервни части
Вина - производство
Вина от грозде
Влакна технически и изделия от тях
Военна и блиндирана техника
Вълнообразен картон и опаковки от хартия и картон
Въоръжение и боеприпаси
Газообразни горива
Горно облекло
Готови бетонови смеси
Готови храни за селскостопански животни
Детайли
Детски стоки и играчки
Дограма
Дозиметрична и радиометрична апаратура
Домакински
Домакински и декоративни изделия от порцелан и други керамични материали
Домакински съдове и принадлежности
Други електрически съоръжения
Други изделия от бетон
Други изделия от дървен материал
Други изделия от каучук
Други изделия от пластмаси
Други изделия от хартия и картон
Други керамични изделия
Други машини за селското и горското стопанство
Други машини с общо предназначение
Други машини със специално предназначение
Други мебели
Други метални изделия
Други основни неорганични химични вещества
Други основни органични химични вещества
Други разнообразни производства
Други текстилни изделия
Други химични продукти
Други хранителни продукти
Други цветни метали и техните сплави
Друго облекло и допълнения за облекло
Дървообработващи машини
Ел. двигатели
Ел. материали
Еластичен текстил
Еластични материали и изделия от тях
Електрическа енергия
Електрически домакински уреди
Електрически крушки и осветителни тела
Електрически съоръжения за двигатели и за превозни средства
Електрически уреди
Електродвигатели
Електродомакински уреди
Електроизолационни материали и изделия
Електронни лампи
Електронно-изчислителна техника
Електроразпределителни и контролни апарати
Етерични масла
Заваръчна техника - производство
Захар и захарни изделия
Игри и детски играчки
Изделия от бетон за строителството
Изделия от пластмаси за строителството
Изделия от тел
Изделия от цветни метали
Изделия от черни метали
Излъчваща телевизионна и радиотехника и проводникова далекосъобщителна техника
Изолирани проводници и кабели
Изчислителна техника
Импрегнирани и гумирани платове
Инженерингова дейност
Инструментална екипировка
Инструменти
Интериорни и други завършващи елементи
Информационни носители
Кабели
Кабели и проводници
Какао
Каменни и мраморни облицовки и изделия
Канапи
Канцеларска и офистехника
Канцеларска техника
Канцеларска техника и стоки
Канцеларски и търговски мебели
Канцеларски изделия от хартия и картон
Канцеларски материали
Каравани
Кари
Каросерии
Каросерии и вагонетки
Касови апарати
Каучук-изкуствен
Каучукови изделия
Кафе - производство
Кино и видеофилми
Класически пуловери
Климатична и вентилационна техника
Кожи естествени и изделия
Кожи изкуствени и изделия
Козметични средства
Кокс
Контролно-измервателни прибори и автоматика
Конфекционирани текстилни изделия
Копринени и тип копринени тъкани
Котли за отопление и радиатори с неелектрическо загряване
Кранове - производство
Куфари - производство
Кухненски мебели
Лабораторна апаратура и оборудване
Лекарствени вещества
Лекарствени продукти
Леки опаковки от метали
Лепила
Лепила и желатини
Листове
Локомотиви
Маи
Макарони
Материали и консумативи за мебелната и интериорна индустрия
Машини за добива и строителството
Машини за текстил
Машини и оборудване за битово и комунално стопанство
Машини и оборудване за изпитания
Машини и оборудване за металургията и леярството
Машини и оборудване за минната промишленост - производство
Машини и оборудване за опаковане
Машини и оборудване за преработка на храни
Машини и оборудване за строителството - производство
Машини и оборудване за студена и термична обработка на металите
Машини и оборудване за химическата промишленост - производство
Машини и оборудване за хранителновкусовата промишленост
Машини и оборудване за целулознохартиената промишленост
Машини и оборудване за шивашката промишленост
Мебели
Медицинска техника
Медицинско и хирургическо оборудване и ортопедични апарати
Мелничарски продукти
Месни продукти
Месо
Метална дограма за строителството
Метални изделия
Метални конструкции и части от тях
Метрични и измервателни уреди
Минерални води и безалкохолни напитки
Мляко
Мляко и млечни продукти
Нестандартно оборудване и екипировка
Нетъкан текстил
Облекла
Облекло от обработени меки кожи
Оборудване за контрол на производствените процеси
Обработени кожи без косъм
Обувки
Огнеупорни материали - производство
Опаковки
Опаковки от пластмаси
Оптични уреди и елементи и фотографска техника
Осветители и лампи
Охранителни системи
Пакетиран лед на кубчета
Памучни и тип памучни тъкани
Парни котли
Парфюмерия и козметика - производство
Парфюми и тоалетни продукти
Пасмантерия и кинкалерия
Перилни
Пиво
Пиротехника
Пластмаси и изделия за промишлени и битови нужди
Платове
Плетени платове
Плодове
Плодови и зеленчукови сокове
Плотери и солвентни принтери
Подготовка на памук за предене и производство на памучни и тип памучни прежди
Подготовка на щрайхгарна вълна за предене и производство на щрайхгарни вълнени и тип вълнени прежди
Подемно-транспортни машини
Подемнотранспортни машини
Подови настилки тъкани
Полупроводници
Помпи - производство
Помпи и компресори
Прежди и влакна естествени
Прежди и влакна изкуствени и синтетични
Преносими ръчни инструменти с вграден двигател
Препарати за унищожаване на хлебарки
Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци
Преработка и консервиране на риба и други водни животни
Преработка на кафе и чай
Пресоване
Пречиствателни съоръжения и оборудване
Продукти от други неметални минерали
Производство и обработка на други изделия от стъкло
Производство и преработка на замразено и охладено пилешко месо и субпродукти
Производство и продажба на полипропиленови контейнери
Производство и разпределение на топлинна енергия
Производство на билкови екстракти
Производство на други текстилни изделия
Производство на сувенири
Производство на текстилни изделия
Промишлени стоки
Промишлено оборудване - производство
Промишлено хладилно и вентилационно оборудване
Противопожарни изделия и оборудване
Прясно или замразено месо от домашни птици и от животни
Пчелен мед и пчелни продукти
Работно облекло
Разработка и производство на облекла
Растителни и животински мазнини
Рафинирани масла и мазнини
Рафинирани нефтопродукти
Релсови машини
Рибни продукти и консервирани храни
Ризи
Роботи
Санитарна керамика
Сапун
Сгъстени газове
Селскостопанска техника
Сечива за ръчна употреба и инструменти
Скрепителни елементи
Сладкарство
Сладолед - производство
Сол
Спиртни напитки
Спортни и туристически стоки
Столове и седалки
Стрелково оръжие и муниции
Строителен и мебелен обков
Строителни материали - производство
Стъкло за промишлени нужди
Сурови масла и мазнини
Сухари
Текстил-хавлиени изделия
Телевизионни и радиоприемници
Трактори за селското и горското стопанство
Трикотаж
Тръбна мебел - производство
Тухли - производство
Уреди и апарати за измерване
Фармацевтични и санитарни продукти
Фаянсови и керамични битови изделия
Фаянсови и керамични материали и изделия за строителството
Филтри - производство
Фурнир и дървесни плочи
Хартия - производство
Хартия и картон
Хидравлични
Химически минерални и естествени вещества
Химически синтетични и изкуствени вещества
Хляб
Хляб и тестени изделия
Хранителни стоки
Цветни и благородни метали и сплави
Части за машини за хранително-вкусова промишленост
Части и принадлежности за автомобили и за техните двигатели
Черни метали и сплави
Чорапи и чорапогащи
Чугун
Шапки
Шоколад
Ядрена техника и съоръжения


Абразивни материали и изделия
 
БУЛГРИЙС ПОЛ-Р.СОТИРОВ ЕТ
Сандански ул. Н. Й. Вапцаров 51 074621641; 074621641
 
Автобуси
 
АВТОРЕМОНТ АД
Дупница ул. Св. Иван Рилски 312 070122410; 070122414
 
Автоматика и телемеханика
 
ЗАВОД ЗА АВТОМАТИКА И ТЕЛЕМЕХАНИКА
София ул. 202 7 029318158; 0887962022
 
Автомобили
 
АВМОТРЕЗ-С.СТОЯНОВ ЕТ
Варна ж.к. Вл. Варненчик бл. 407 вх. 7 052468269
 
Автомобили и двигатели за моторни превозни средства
 
БУРАЛ ООД
София ул. Гурко 5 9581274; 654774; 9581306
 
Авточасти - производство
 
АВТОЕЛЕКТРА-ЦВЕТАН ПЕТКОВ ЕТ
Видин ул. Бдин,до Новия Театър 09446610; 09446610
 
Агрохимически препарати
 
АГРО БИО ТРЕЙДИНГ
София жк. Младост 1, бл. 24, пк. 61 034445541; 029743207
 
Алкохолни напитки
 
АЛЕКСАНДЪР ЩЕРЕВ-АЛЕКС 67 ЕТ
Благоевград ул. Д-р Хр. Татарчев 10 07322403; 07381716
 
Алуминий и алуминиеви сплави
 
АЛКОМЕТ / ALCOMET
Шумен II Индустриална зона 054/ 858601; 0896666077
 
Амбалаж и амбалажни съдове
 
АМБЛО ООД
Троян кв. Дудевка 067023277
 
Амбалаж и домакински изделия от стъкло
 
АЛТЕК - 2000 ООД
Пловдив ж.к. Тракия бл. 50 вх. Б ет. 6 ап. 22 032682025; 032604829
 
Амбалаж от дървен материал
 
БНС ООД
София ж.к. Красно Село, бл. 208, вх. И 094600715
 
Арматурни изделия
 
АКВАИНЖЕНЕРИНГКОНСУЛТ ЕООД
Пловдив ул. Васил Левски 248 032954386
 
Аудио-визуална техника и електроника
 
БИТОВА ЕЛЕКТРОНИКА АД
Велико Търново кв. Чолаковци 062620038; 062625495
 
Багрила и пигменти
 
БОДИ КОЛОР ООД
София кв. Надежда 4, бл. 442, вх. Б, ап. 14 9360480
 
Батерии
 
АК МАГНИТ АД
Годеч ул. Х. Смирненски 21 07292398; 07292398
 
Безалкохолни напитки - производство
 
77-К ООД
Перник 076670068
 
Бельо
 
АЛЕКСАНДЪР И НАТАЛИ
София ул. Цар Симеон 122 , магазин – 3 – 4 0899855884; 0887864074; 9456762
 
Бижутерийни и други изделия от благородни метали и скъпоценни камъни
 
MARY BEL
София ул. Антим І 89 ет. 1 ап. 1 029318520
 
Битова стъклария
 
БЕЛОПАЛ АД
Белослав кв. Акации 051524840; 051524840
 
Битово обзавеждане
 
АКРИДА ЕООД
Тетевен кв. Воловиите 12 06782435
 
Благородни метали
 
БРИЛЯНТ 2000 АД
София бул. Мария Луиза 2 Сградата На Цум ет. 6 9260310
 
Бои - производство
 
АРТЕКОЛОР ООД
София ж.к. Лагера, бл. 1, вх. 4, ап. 3 229591; 8229591; 520522
 
Бордова
 
ИНСТИТУТ ПО КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Шумен ул. Ахчар 7 05434018; 05434018
 
В и к оборудване
 
БЕЛАСИЦА АД
Петрич ул. Места 22 0745/ 23279, 60234
 
Вакуумна техника
 
ВАКПАК
Добрич ул. Цар Самуил 1, вх. Б, ап. 2 058602612; 029366582
 
Вар
 
АЛИНА 90
Провадия ул. Солун 4 05185165
 
Велосипеди и резервни части
 
БАЙК ЦЕНТЪР
София ул. Живко Николов 41 029441558
 
Вина - производство
 
АЛВИНА ООД
Добрич бул. 25 Септември 76 05822530
 
Вина от грозде
 
АНГЛО-БЪЛГЕРИЪН ВИНТНЪРС АД
София ул. Иван Вазов 9 871002; 9815816
 
Влакна технически и изделия от тях
 
ИЗОМИНА АД
Полски Тръмбеш ул. А. Стамболийски 3б 061413048; 061414073
 
Военна и блиндирана техника
 
АРКУС АД
Лясковец ул. В. Левски 219 0619623435; 0619623413
 
Вълнообразен картон и опаковки от хартия и картон
 
Б И В - БЕГ ООД
Перник ул. Кракра бл. 62 вх. Б ет. 3 ап. 17 076605488
 
Въоръжение и боеприпаси
 
БЕНДИДА 99
София бул. Витоша 31-33 029888698
 
Газообразни горива
 
АМЕК СЪРВИСИС БЪЛГАРИЯ ЛИМИТЕД ЕООД
София бул. Янко Сакъзов бл. 9-а ет. 4 ап. 9 9461272
 
Горно облекло
 
А А ЕООД
Петрич Промишлена Зона, кв. 5, Парцел VIII 074561202
 
Готови бетонови смеси
 
АТЛАС - 3 ГРУП
Пазарджик ул. Найчо Цанов 15 034444984
 
Готови храни за селскостопански животни
 
АГРО - МЕЛ ООД
Априлци кв. Острец 069582020
 
Детайли
 
АВТОКОМЕРС ООД
Стара Загора ул. В. Левски 24 вх. Б 042606438; 042606247
 
Детски стоки и играчки
 
АВИЯ-Х.ИЛИЕВА ЕТ
Добрич бул. 25 Септември 45 05839127; 05839127
 
Дограма
 
CN GROUP / С Н ГРУП
Стара Загора ул. Граф Игнатиев 32 0899112145; 042600885
 
Дозиметрична и радиометрична апаратура
 
ИДЖИС / AEGIS
София бул. Цариградско шосе 72, Институт за космически изследвания, бл. 10, ет. 2, ст. 212 и 213 028755105; 027144820
 
Домакински
 
АЛАДИН ООД
Варна ул. Д-р Железкова 2 вх. 1 ет. 4 ап. 10 052447769
 
Домакински и декоративни изделия от порцелан и други керамични материали
 
АЛАДИН ООД
Варна ул. Д-р Железкова 2 вх. 1 ет. 4 ап. 10 052447769
 
Домакински съдове и принадлежности
 
АНМЕТ-А.ИЛИЕВ ЕТ
Хитрино 053412160; 053412160
 
Други електрически съоръжения
 
3 С ИНЖЕНЕРИНГ - ВРАЦА ООД
Враца ул. Ген. Гурко 6 09253115
 
Други изделия от бетон
 
АНЕЛСТРОЙ ЕООД
Пловдив кв. Тракия, бул. Независимост 230 032621411
 
Други изделия от дървен материал
 
АНДЖЕЛ ИНВЕСТ ЕООД
Ракитово ул. Ропотамо 4 035423030
 
Други изделия от каучук
 
SPORTEX CONDOMS
София кв. Орландовци, ул. Железопътна 15 029366506
 
Други изделия от пластмаси
 
АКРИЛ ЕООД
София ж.к. Бояна ул. 730-та 18 8550005
 
Други изделия от хартия и картон
 
АВЕ-М
Ямбол ул. Стара планина 12, вх Б, ап 40 0889818546; 0885102090; 046625321
 
Други керамични изделия
 
ВЕДО-ВЕСЕЛИН АНДРЕЕВ-ЕТ
София 9962111
 
Други машини за селското и горското стопанство
 
АГРИКОЛ ООД
Добрич бул. Добричка Епопея 14 вх. А ет. 4 ап. 10 05846318
 
Други машини с общо предназначение
 
БТВ ООД
София кв. Зона Б-18 бл. 2 9275637; 239331
 
Други машини със специално предназначение
 
АПИЕС-ПРОДУКТ - ЕМИЛИЯ СЕРГИСОВА ЕТ
Монтана Жк Младост 1 бл. 28 вх. А ет. 3 ап. 7 09646083; 096300531; 048805633; 09642494
 
Други мебели
 
А.Н.Н.2 ООД
София 9314049
 
Други метални изделия
 
БАРДИ ЕООД
София бул. Овча Купел 34 9556872
 
Други основни неорганични химични вещества
 
АРТХИМ - ПАСКОВ И ВЕЛИНОВ ООД
София бул. Самоков 24 бл. 40 вх. Б ет. 2 ап. 5 729628
 
Други основни органични химични вещества
 
АНШУЦ БЪЛГАРИЯ ЕООД
София бул. Черни Връх 31, Хотел Хемус, Офис 203 9634267
 
Други разнообразни производства
 
HELIUM - AEROMEDIA
София жк. Илинден, бл. 136А, ателие 029816346; 0888338221
 
Други текстилни изделия
 
А - ТЕК 2000 ЕООД
София ул. Искър 16б 076674105
 
Други химични продукти
 
АМКО ООД
Шумен ул. Доктор Цветан Зангов 2 05441025; 054830591
 
Други хранителни продукти
 
АДВАНС ФАРМА ООД
София ж.к. Младост, бл. 73, вх. Д, ет. 8, ап. 119 9623952; 748841
 
Други цветни метали и техните сплави
 
БЕТИВА - СТАНИМИРОВИ И С-ИЕ СД
София ул. Емил Шекеджийски 75 9284540
 
Друго облекло и допълнения за облекло
 
АЙКО-1991 НТ - ТРАЙКОВ-СИЕ СД
София кв. Люлин бл. 902 вх. А ет. 7 ап. 19 264067
 
Дървообработващи машини
 
БАЛКАНСКА ЗВЕЗДА ЕООД
Троян ул. Г. С. Раковски 55 067022326; 067022679
 
Ел. двигатели
 
АМЕРИТЕК ООД
Разлог 07476371
 
Ел. материали
 
АББ КОНТРОЛ ЕООД
Петрич ул. Варна 1 074523121; 074529053
 
Еластичен текстил
 
АКСЕЛ-Т.РАСИМ ЕТ
Добрич бул. Русия 88 вх. А 05826355; 05826355
 
Еластични материали и изделия от тях
 
АГРА С-С.СТОЯНОВ ЕТ
Разград бул. България 08424498
 
Електрическа енергия
 
БАЛДОР ЕООД
София ул. Хан Аспарух 46 вх. 1 9866909; 818542
 
Електрически домакински уреди
 
АИДА-2 ООД
Хасково ул. Страшимир бл. 5-9 вх. Д ап. 116 038669102; 03835654; 03835654669102
 
Електрически крушки и осветителни тела
 
АЛЕКС-Е.КРЕМЕНЛИЕВ ЕТ
Сандански М. Мацкова Градина 074625130; 074625130
 
Електрически съоръжения за двигатели и за превозни средства
 
АСИА-СТОЯНОВ И С-ИЕ СД
София ул. Подполковник Калитин 32 9315019; 321168
 
Електрически уреди
 
АВТОМАТИКА - ГЕОРГИЕВ
София ул. Червена роза, бл. 36, вх. Е 029962142; 0898462984
 
Електродвигатели
 
БАЛКАНКАР-ЗПДЕА Г.КОСТОВ АД
София ул. Лиляна Димитрова 15 9361020; 91071; 382685; 9360303
 
Електродомакински уреди
 
АЛАЕДДИН ИНВЕСТМЕНТ ООД
Стара Загора кв. Индустриален 042666611; 04238047
 
Електроизолационни материали и изделия
 
АНАКИЕВ 91-Г.МИХАЙЛОВ ЕТ
Перник ул. Владайско Въстание 2 076670595; 076670595
 
Електронни лампи
 
АЛТРОНИКС МИКРОСИСТЕМИ-АЛЕКСАНДЪР ТОНКОВ-ЕТ
София 9734626; 9731195; 9711975; 9711976; 9783470
 
Електронно-изчислителна техника
 
АРМИТЕХ ООД
Пловдив ул. Асеновградско Шосе 1 032680027
 
Електроразпределителни и контролни апарати
 
А & Т - ТРИФОНОВИ СИЕ СД
Габрово бул. Априлов 11 ет. 5 ап. 13 06638013
 
Етерични масла
 
БЪЛГАРСКА РОЗА-КАЗАНЛЪК ЕООД
Казанлък ул. Двадесет И Трети Пехотен Шипченски Полк 110 043164043; 043164870
 
Заваръчна техника - производство
 
БМБ-К БРЕСКОВСКИ И БОЯДЖИЯН СИЕ СД
Граматиково 05958310
 
Захар и захарни изделия
 
SWEET CLOUDS / СЛАДКИ ОБЛАЦИ
Пловдив бул.Санкт Петербург №63 032630639; 032622956
 
Игри и детски играчки
 
АНГЕЛ ТОЙС ООД
Банско ул. Цар Симеон 13 074432979; 074433062
 
Изделия от бетон за строителството
 
БЕТОН ДИЗАЙН
София ж. к. Изток, ул. Юрий Гагарин 18, бл. 37, бх. Б, ет. 1, ап. 11 029713343
 
Изделия от пластмаси за строителството
 
БЕРМОНТ - 98 ООД
Берковица ул. Емил Марков 40 09537229
 
Изделия от тел
 
ЕЛЕКТРОДИ - 97 АД
Ихтиман ул. Предгарова 4 07242053; 07242002
 
Изделия от цветни метали
 
БАЛКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ
София ул. Г. С. Раковски 148 Б 029861018; 029811253
 
Изделия от черни метали
 
МЕТ КОМЕРС
София жк. Люлин, бул. Дж. Неру 28, Силвър - център ТОБ 69 029286869; 0885303894
 
Излъчваща телевизионна и радиотехника и проводникова далекосъобщителна техника
 
А И КО ООД
София кв. Зона Б-18 бл. 1-2 вх. Б 544919; 9200532
 
Изолирани проводници и кабели
 
АТЕС ЕООД
Казанлък ул. 23-ти Пехотен Шипченски Полк 114 043162706; 04431169; 043164240
 
Изчислителна техника
 
АДАСТРА ЕТ
Варна ул. Козлодуй 52 052699788
 
Импрегнирани и гумирани платове
 
АКСЕЛ-Т.РАСИМ ЕТ
Добрич бул. Русия 88 вх. А 05826355; 05826355
 
Инженерингова дейност
 
ФАЙЕР ГРУП ООД
София, кв. Княжево ул. +359898721901
 
Инструментална екипировка
 
ВИДИЯ-В АД
Видин ул. Цар Иван Асен 15 09424616; 094605564
 
Инструменти
 
AБАМАКС
Русе ул. Константин Величков 4 082830223
 
Интериорни и други завършващи елементи
 
АЙ ВИ СЕЙЛИНГС ООД
Варна ул. Гео Милев бл. 83 ет. 12 ап. 55 052608514; 048885226; 052226314; 052601132
 
Информационни носители
 
K&K ENTERTAINMENT
София ул. Алабин 36, ет. 2 029813014
 
Кабели
 
АББ КОНТРОЛ ЕООД
Панагюрище ул. Г. Бенковски 7 03577119; 03577119
 
Кабели и проводници
 
ВИЛМАТ
София бул. Цариградско шосе 131, АТМ център 029766959
 
Какао
 
АЛПИ КОМЕРС ООД
Асеновград ул. Сан Стефано 8 033127481
 
Каменни и мраморни облицовки и изделия
 
АЕГЕАН МРАМОР
Пловдив бул. Шести септември 223 032600606
 
Канапи
 
БОРИСОВ-ДУЙОВ - С-ИЕ СД
София кв. Люлин бл. 718 вх. А ет. 6 ап. 22 246294
 
Канцеларска и офистехника
 
АКТИВ КОМЕРС-ВЛ.РУПЧИН ЕТ
Дупница пл. Независимост 7 070128002
 
Канцеларска техника
 
София бул.Цариградско шосе 113А 029743950; 029743241
 
Канцеларска техника и стоки
 
АБС ПАЗАРДЖИК ООД
Пазарджик ул. Пловдивска 20 034443930; 034443930
 
Канцеларски и търговски мебели
 
БИТ - ЙОРДАНОВ И СИЕ СД
Русе бул. Борисова 107 ет. 12 082278874
 
Канцеларски изделия от хартия и картон
 
БОСТО
Кюстендил ул. Петър Берон № 34 078526076; 078522109
 
Канцеларски материали
 
АКТИВ КОМЕРС КОСТЕНЕЦ
Костенец ул. Панайот Волов 1 071423702
 
Каравани
 
ГЛОКОМ ООД
Гложене 06901210; 06901210
 
Кари
 
АИДАЛЕС АД
Кобилино 036644187
 
Каросерии
 
ГЛОКОМ ООД
Гложене 06901210; 06901210
 
Каросерии и вагонетки
 
ГЛОКОМ ООД
Гложене 06901210; 06901210
 
Касови апарати
 
АМТЕК
София жк.Хуподрума бл.114А, вх.Б, ет.5, ап.100 029531283; 029546754
 
Каучук-изкуствен
 
АГРОПЛАСТ СД
Кюстендил ж.к. Д. Каляшки бл. 47 07842394; 07842394
 
Каучукови изделия
 
АРЗ КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДА
Кърджали ул.Първи май №60 036165240
 
Кафе - производство
 
ГАРО ОВАНЕЗОВ ЕТ
Шумен ул. Ст. Караджа 9 05435046; 05457196
 
Кино и видеофилми
 
АРТ РЕКЪРДС ООД
София кв. Гео Милев ул. Манастирска бл. 48 вх. А ет. 1 ап. 1 9585430; 720660; 9532745
 
Класически пуловери
 
АРТ ТРИКО / ART TRIKO
София ул. Гюешево 83 029203700
 
Климатична и вентилационна техника
 
АЙС ЕЛЕКТРИК
София ул. Алеко Константинов 26 029431302
 
Кожи естествени и изделия
 
АЙК-А.КИРОВ ЕТ
Бургас ж.к. Славейков 056680064; 056680064
 
Кожи изкуствени и изделия
 
АЛЕКСАНДЪР-А.СПАСОВ ЕТ
Криводол ул. Св. Софроний Врачански 091172237
 
Козметични средства
 
KLERAL SYSTEM
София Златовръх №51 029621459; 0887224883
 
Кокс
 
БУЛКАРБ ООД
Черниче 074877210
 
Контролно-измервателни прибори и автоматика
 
АРДА-ИНСТРУМЕНТ ЕАД
Кърджали кв. Гледка 036125702
 
Конфекционирани текстилни изделия
 
БАЛКАН - ДРАГОМАН ООД
Драгоман ул. Захари Стоянов 33 071722220
 
Копринени и тип копринени тъкани
 
БУЛСИЛКМИЛ ООД
София ул. Козлодуй 163 9788555; 9788553
 
Котли за отопление и радиатори с неелектрическо загряване
 
ВЕДО-3 ООД
София ж.к. Красно Село, бл. 189, вх. В 9585749
 
Кранове - производство
 
АРМА АД
Лозница ул. Н. Й. Вапцаров 11 083622297; 083622098
 
Куфари - производство
 
АНДЖЕЛО СТИЛ ООД
Пловдив бул.Македония 4 032692959
 
Кухненски мебели
 
АБАНОС ООД
Севлиево ул. Зелениковец 7 067530107; 06753001007
 
Лабораторна апаратура и оборудване
 
ДОНАУ ЛАБ ЕООД
София ул. Сава Огнянов 1 029631635; 029640135
 
Лекарствени вещества
 
АДИФАРМ
София бул. Симеоновско шосе 121 029622190
 
Лекарствени продукти
 
БАЛКАНФАРМА - ТРОЯН АД
Троян ул. Крайречна 1 067022607; 068687136; 067022610
 
Леки опаковки от метали
 
ГУДЕКС АД
Пловдив ул. Студенец N23 03502270; 08229491
 
Лепила
 
АКРОЛ ООД
Варна 052500578; 052234284
 
Лепила и желатини
 
БУЛИКО ЕООД
Варна Западна Промишлена Зона 048964209; 052603859
 
Листове
 
АЛЕКСЕЙ ЛАЗАРОВ КОМПАНИЯ ЕООД
София 9714839; 00730076
 
Локомотиви
 
ВАГОНЕН ЗАВОД - ИНТЕРКОМ ООД
Дряново ул. Шипка 4 06762474
 
Маи
 
БИОКОМ ТРЕНДАФИЛОВ
Сливен ул. Карандила 35 044624888; 044624777
 
Макарони
 
ИНТЕРСНАК БЪЛГАРИЯ ЕООД
София бул. Цар Освободител 10 ет. 3 9321100; 9454458
 
Материали и консумативи за мебелната и интериорна индустрия
 
ГЮЛ - ПЕТЪР ГЮЛЕВ
Асеновград ул. Поп Матей 12 033126827; 032268520; 030145813
 
Машини за добива и строителството
 
БАРБАРА - БАРБАРА ПАЛАТОВСКА ЕТ
Божурище ул. Христо Ботев 2 071123940; 071122627
 
Машини за текстил
 
АЛЕКСАНДЪР НЕСТОРОВ ЕТ
София 9446235
 
Машини и оборудване за битово и комунално стопанство
 
Б-63-Д АД
Добрич бул. 3 Март 47 05825574
 
Машини и оборудване за изпитания
 
ЛАБОРАТОРНА ТЕХНИКА-В.КРЪСТЕВ ЕТ
Русе ул. Родосто 13 082822486
 
Машини и оборудване за металургията и леярството
 
ГИТ - ТОТЕВА И С-ИЕ СД
Габрово ул. Никола Рязков 15 ет. 7 ап. 19 06651922
 
Машини и оборудване за минната промишленост - производство
 
КЕТМАШ АД
Велико Търново ул. Н. Габровски 90 062645994; 06240835
 
Машини и оборудване за опаковане
 
АНЖЕЛИС-Н.АНГЕЛОВА ЕТ
Дивдядово 05422182; 05422182
 
Машини и оборудване за преработка на храни
 
АЙГЕР ИНЖЕНЕРИНГ ООД
Пловдив ул. Данаил Николаев 10 032640278; 032905000
 
Машини и оборудване за строителството - производство
 
АЛВИТ ООД
Марикостиново, гр. Петрич 0742622512
 
Машини и оборудване за студена и термична обработка на металите
 
А.В. ТЕХНИКА
София ЖК Младост 2, бл. 208, вх. 2 02751936
 
Машини и оборудване за химическата промишленост - производство
 
БАНКОВ ООД
Плевен Източна Индустр. Зона 134 06430212
 
Машини и оборудване за хранителновкусовата промишленост
 
10 ДЕКЕМВРИ АД
Плевен ул. Гренадерска 119 06437518; 06434522
 
Машини и оборудване за целулознохартиената промишленост
 
ЗММ ИНСТРУМЕНТ ООД
Смолян ул. Хан Аспарух 4 030162223; 030162041
 
Машини и оборудване за шивашката промишленост
 
АБ-ПЛАСТИК-А.БОЕВ ЕТ
Варна ул. Арх. Мирчев 2 052303502
 
Мебели
 
D&D
София ул. Пловдивско поле №9 029586449; 029743067
 
Медицинска техника
 
БУЛ ПРО ЕАД
Плевен ул. Г. Кочев 80 06449416
 
Медицинско и хирургическо оборудване и ортопедични апарати
 
АПАРАТУС МЕДИКА - ЕООД
София 00202874
 
Мелничарски продукти
 
АГРОИМПЕКС ООД
Ямбол ул. Жорж Папазов бл. 6 вх. А ет. 1 ап. 3 046663303; 046661704
 
Месни продукти
 
АГРО-РОЛЕС ООД
Варна ул. Георги Живков 13 ет. 3 ап. 9 052603635; 052259436
 
Месо
 
АГРОТЕЛ - 2000 ООД
Априлци кв. Острец 029630977; 069582020
 
Метална дограма за строителството
 
АВДЖЪЛАР ЕООД
Варна бул. Вл. Варненчик 186 052624276; 052500198
 
Метални изделия
 
АВДЖЪЛАР-Р.ИСМАИЛ ЕТ
Варна бул. Вл. Варненчик 186 052500198
 
Метални конструкции и части от тях
 
АДЕП ЕООД
София ул. Цар Асен 80 вх. Б ет. 1 ап. 13 9516771; 088309847
 
Метрични и измервателни уреди
 
ЕВРИКА ООД
Белене ул. България 74 065824922
 
Минерални води и безалкохолни напитки
 
А И Д - КОМЕРСИАЛ ЕООД
Перущица ул. Иван Панов 26 031432744
 
Мляко
 
АГРОМАН ХРИСТОВ И СИЕ СД
Долни Чифлик 051422782
 
Мляко и млечни продукти
 
АБЛАМИЛК
Луковит ул. Будевец 2 0897992355
 
Нестандартно оборудване и екипировка
 
10 ДЕКЕМВРИ АД
Плевен ул. Гренадерска 119 06437518; 06434522
 
Нетъкан текстил
 
АРБАНАСИ АД
Велико Търново ул. Х. Ботев 88 062620309; 062628188
 
Облекла
 
MANGO / MNG
София бул. Витоша 029504825
 
Облекло от обработени меки кожи
 
ГАЛАНТ - 2000 ООД
Несебър ж.к. Младост бл. 5 вх. 1 ет. 3 089519641
 
Оборудване за контрол на производствените процеси
 
АМП ООД
Пловдив ул. Славееви Гори 44 ап. 14 032/ 236332; 436537; 678438
 
Обработени кожи без косъм
 
АНДИ-Х ЕООД
София ул. Полковнк Борис Дрангов 2 9434058
 
Обувки
 
2 ЮНИ АД
Враца ул. Хр. Смирненски 2 09242018; 09254796
 
Огнеупорни материали - производство
 
ДИНАС АД
Сливен бул. Хаджи Димитър 1 04424953
 
Опаковки
 
EТ ЕФЕС
Асеновград 1 ул. Цар Иван Асен 144 033165021; 0887238295
 
Опаковки от пластмаси
 
А 1 ООД
Исперих ул. Христо Смирненски ж.к. Явор 41 083314693
 
Оптични уреди и елементи и фотографска техника
 
АОТ ЕАД
София ул. Кукуш 2 9201852; 223495; 9201855
 
Осветители и лампи
 
АЛЕКС-ЕВГЕНИ КРЕМЕНЛИЕВ ЕТ
Сандански ул. Скопие 6 07466430; 074630667; 074630665
 
Охранителни системи
 
АЛДОС-96 ООД
Сливен ул. Асеновска 51а 04437181; 04437181
 
Пакетиран лед на кубчета
 
 
Памучни и тип памучни тъкани
 
8-МИ МАРТ АД
София бул. Рожен 22 9361197; 9360856; 381081; 9382683; 329017
 
Парни котли
 
АНВИТА-В.ИВАНОВА ЕТ
Разград Хотел Централ 08422628; 08425313
 
Парфюмерия и козметика - производство
 
АДА-А.АНДОНОВ ЕТ
Велики Преслав Промишлена Зона 05384229; 05383331
 
Парфюми и тоалетни продукти
 
АЛБА И ЗК ООД
София ул. Владайска 83 9531541
 
Пасмантерия и кинкалерия
 
АЛЕКС БУТОНФАБРИК ООД
Долни Окол 07126334
 
Перилни
 
АБАДОН ЕООД
Ловеч 06842956; 06829057
 
Пиво
 
АСТИКА АД
Монтана ул. Г. Душков 2 09642577
 
Пиротехника
 
АЙКО ТРЕЙД
Димитровград ул. Христо Смирнески 6 Б-1 0889631375; 0886110605
 
Пластмаси и изделия за промишлени и битови нужди
 
АГРОПЛАСТ СД
Кюстендил ж.к. Д. Каляшки бл. 47 07842394; 07842394
 
Платове
 
АБРАШЕВ-95 ЕТ
Тетевен ул. Б. Маринов 60 06785532; 06785532
 
Плетени платове
 
ИТАЛТЕКС ЕООД
София ул. Пробуда 14 715543
 
Плодове
 
ELVIRA
Казанлък жк. Изток 9, бл. 9 0888578390
 
Плодови и зеленчукови сокове
 
DIMES FOOD INDUSTRY
Istanbul х х, 00902164997406
 
Плотери и солвентни принтери
 
ПРИНТ МЕДИА / PRINT MEDIA
София бул. Македония 27 029533317; 029532870
 
Подготовка на памук за предене и производство на памучни и тип памучни прежди
 
МАРИЦАТЕКС
Пловдив ул. Васил Левски 144 032969070; 032952688; 032952605
 
Подготовка на щрайхгарна вълна за предене и производство на щрайхгарни вълнени и тип вълнени прежди
 
АНДРЕА - СВЕТЛАНА ХАДЖИНИКОЛОВА ЕТ
Горна Оряховица ул. Сидер Войвода 12 061840791; 061864311
 
Подемно-транспортни машини
 
3 ПО 1 ООД
Шумен ул. Дедеагач 6, вх. 2, ет. 1 05460591
 
Подемнотранспортни машини
 
АВТ-АВТО ООД
Казанлък бул. Княз Ал. Батенберг 222 043163561; 043164740
 
Подови настилки тъкани
 
БАЛКАН ЕООД
Лесидрен ул. Г. Димитров 69 069362122; 069362122
 
Полупроводници
 
БИТОВА ЕЛЕКТРОНИКА АД
Велико Търново кв. Чолаковци 062620038; 062625495
 
Помпи - производство
 
БАЛКАНСКА ЗВЕЗДА ЕООД
Троян ул. Г. С. Раковски 55 067022326; 067022679
 
Помпи и компресори
 
ГЕОРЕМСЕРВИЗ ООД
Варна ул. Ал. Дякович 22 ет. 1 052482178; 052231426
 
Прежди и влакна естествени
 
АНДРЕА-С.ХАДЖИНИКОЛОВА ЕТ
Горна Оряховица ул. Сидер Войвода 12 061864311; 061864311
 
Прежди и влакна изкуствени и синтетични
 
АНДРЕА-С.ХАДЖИНИКОЛОВА ЕТ
Горна Оряховица ул. Сидер Войвода 12 061864311; 061864311
 
Преносими ръчни инструменти с вграден двигател
 
АЛЕСДАС - ЕСКЕНАЗИ, ДАСКАЛОВ, С-ИЕ СД
Сливен ул. Цар Самуил 1 044667632; 044622422; 04488506
 
Препарати за унищожаване на хлебарки
 
САНИТА КОСТА ЧОТОВ
Пловдив бул. Източен 80, офис 406 032260896; 032628884; 0888633552; 0888604162
 
Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци
 
АГРИ БЪЛГАРИЯ ЕООД
Радиново 048949317
 
Преработка и консервиране на риба и други водни животни
 
ВАРНА ФИШ Н И Н ООД
Варна ул. Иван Аксаков 39 ет. 2 ап. 4 052503884
 
Преработка на кафе и чай
 
АГРО-МАРКЕТ-ИНТЕРНЕШЪНЪЛ-Р ЕООД
Варна ул. Д. Кондов 45 ет. 4 052362011
 
Пресоване
 
БУЛФОРДЖ ООД
Шумен ул. Генерал Драгомиров 30 вх. Д ет. 2 ап. 94 052601881
 
Пречиствателни съоръжения и оборудване
 
ЕКО ТЕХ
Ягодово ул. Черноризец Храбър 8 031042881; 0888994408
 
Продукти от други неметални минерали
 
БАРАКУДА ЕООД
Ямбол ул. Александър Стамболийски 65 ет. 2 ап. 4 04622284
 
Производство и обработка на други изделия от стъкло
 
ВАРНАГЛАС
Варна ул. Соньо Тодоров 8 052444035
 
Производство и преработка на замразено и охладено пилешко месо и субпродукти
 
БОЛЯРСКО ПИЛЕ
Килифарево пк. 3 062600664
 
Производство и продажба на полипропиленови контейнери
 
ФЛЕКСИКОН БГ ЕООД
София кв. Банкя, ул. Тунджа 1А 029978664; 9977205; 036161299
 
Производство и разпределение на топлинна енергия
 
ВИТЕРРА ЕНЕРДЖИ СЪРВИСИЗ ЕООД
София бул. Овча Купел 72, ет. 2 9550411
 
Производство на билкови екстракти
 
 
Производство на други текстилни изделия
 
АЛИАНА - В.ЗАХАРИЕВ
Хасково бул. Освобождение, сграда на ДАП 038660350; 0888333606
 
Производство на сувенири
 
MAGIC MUGS / МАГИЧЕСКИ ЧАШИ
София жк. Белите Брези, бл. 25 029589488; 0878514467
 
Производство на текстилни изделия
 
BRILLANT / БРИЛЯНТ
София бул. Илиенци 12 029317878
 
Промишлени стоки
 
АНАБЕЛА
Перник ул. Варда 11/1 076604642
 
Промишлено оборудване - производство
 
16 ПАРТИЗАНИ ООД
Дупница ул. Св. Св. Кирил И Методий 10 070122750
 
Промишлено хладилно и вентилационно оборудване
 
АЙСБЕРГ-ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД
София ул. Софроний Врачански 129 02/ 9311343, 9310221
 
Противопожарни изделия и оборудване
 
БВА И СИЕ СД
Казанлък бул. Княз Ал. Батенберг 65 043163399; 043163399
 
Прясно или замразено месо от домашни птици и от животни
 
АГРОКОМПРОДУКТ ООД
Пловдив ул. Брезовска 124 ет. 9 ап. 43 0267306; 032627062
 
Пчелен мед и пчелни продукти
 
БИЛАЙН АД - АЛВАНОВО / BILAIN AD - ALVANOVO
Търговишко с. Алваново 060161611
 
Работно облекло
 
АЛЕН ФОРТЕ - ГРЪНЧАРОВИ И СИЕ СД
Ямбол ул. Николай Петрини 20 04662771; 04622283
 
Разработка и производство на облекла
 
ЕЛФИО/ЛАЙФ 7
София ж. к. Люлин 10, бл. 141, партер До Пощата 02254715; 02258935
 
Растителни и животински мазнини
 
АГРИТИ ЕООД
Мездра ул. Л. Каравелов 34а 09102340
 
Рафинирани масла и мазнини
 
АКОЛИТ ЕООД
Бургас кв. Изгрев бл. 26 вх. 5 ет. 7 ап. 14 056663062
 
Рафинирани нефтопродукти
 
АМТЕКС ООД
София кв. Овча Купел 2 бл. 43 вх. А ап. 28 9439040; 9439043; 9439044; 9515531
 
Релсови машини
 
ВАГОНЕН ЗАВОД (НК БДЖ)
Бургас Гара Вл. Павлов 05621744; 05621741
 
Рибни продукти и консервирани храни
 
АМФИБИЯ ЕООД
Бургас ул. Индустриална 3 056844001; 056840451
 
Ризи
 
АДЕЛИ-А.ДЮЛГЕРОВА ЕТ
Хасково бул. Г. С. Раковски 26 038662274; 038662274
 
Роботи
 
БЕРОЕ АД
Стара Загора ул. Герасим Папазчев 1 04257073
 
Санитарна керамика
 
NIKMAR / НИКМАР
Петрич ул. Места 22 074560005; 074560006
 
Сапун
 
А И А - ХРИСТОФОР АВРАМОВ ЕТ
Трявна ул. Патриарх Евтимий 93 вх. Г ет. 3 ап. 7 06775238
 
Сгъстени газове
 
ЕР ЛИКИД БЪЛГАРИЯ ЕООД
Златица 07283548
 
Селскостопанска техника
 
АГМА-94-М.ПАНТЕЛЕЕВА ЕТ
Силистра ул. Вежен 3 08625289
 
Сечива за ръчна употреба и инструменти
 
АЛПЕН - АЛЕКСИЕВИ СД
Мерданя 061922026
 
Скрепителни елементи
 
АВТО КОМЕРС - 98 ЕООД
Ямбол пл. Захари Стоянов 7 04629874; 04626130
 
Сладкарство
 
100 ГРАМА СЛАДКИ
София хотел Радисън, ул. Народно събрание 4 029801817
 
Сладолед - производство
 
АЙС ООД
Варна ул. Георги Живков 26, вх. 2, ап. 3 052303245
 
Сол
 
EДИТ 5
Варна ул.Антоний Велчев 13 0898508935; 052619682
 
Спиртни напитки
 
АНИК-РП - ПЕЛТЕКОВ С-ИЕ СД
Първенец ул. Васил Левски 14 031112530
 
Спортни и туристически стоки
 
АВИО-ДЕЛТА ООД
Казанлък ул. 19 Февруари 47а 043162079; 043163085
 
Столове и седалки
 
БОГОМИЛ КОРИТАРОВ ЕТ
София кв. Красно Село, ул. Житница 7 8558553
 
Стрелково оръжие и муниции
 
АРСЕНАЛ 2000 АД
Казанлък бул. Розова Долина 100 043163838; 043163322; 043150000
 
Строителен и мебелен обков
 
АРМЕР
Варна ул. П. Р. СЛАВЕЙКОВ 32 052600903
 
Строителни материали - производство
 
А Б ВИДРИЦА АД
Брезник 077512246; 077512246
 
Стъкло за промишлени нужди
 
АДИ - 77 – АНТОАНЕТА БОЖИЛОВА
Пловдив ул. Белград 2 032966044
 
Сурови масла и мазнини
 
АГРООЛИВА ООД
Момино Село 032228190; 03155223
 
Сухари
 
АРТЕМИДА ООД
Стара Загора ул. Ангел Кънчев 93 042869738; 042860981
 
Текстил-хавлиени изделия
 
АФФЕКТ
Сливен Промишлена зона 044662557
 
Телевизионни и радиоприемници
 
АУДИО ВИДЕО СИСТЕМИ - ИВАНОВ И С-ИЕ СД
София ул. Стефан Стамболов 39б вх. Б ет. 3 9836132
 
Трактори за селското и горското стопанство
 
АГРОТЕХНИКА АД
Карлово 033593562330
 
Трикотаж
 
EXXO
София ул. Дякон Игнатий 19 029808292
 
Тръбна мебел - производство
 
АГРОБИЗ ООД
Панагюрище ул. Г. Бенковски 75 03573130; 03573348
 
Тухли - производство
 
БАЛКАН КОНСТРАКШЪН ЕНД СЕРАМИК ИНДЪСТРИ ООД
София ул. Хан Аспарух 38 9888062; 9817356; 9818148; 9818546
 
Уреди и апарати за измерване
 
АГРОГЕН ООД
Кнежа ул. Върбишки Дол 091322534
 
Фармацевтични и санитарни продукти
 
АПТЕЧНО ТЪРГОВИЩЕ АД
Търговище бул. Тр. Китанчев 21 060164809
 
Фаянсови и керамични битови изделия
 
АЛ ДИ КО ЕТ
Бургас ул. Шейново 32 05649849; 05649849
 
Фаянсови и керамични материали и изделия за строителството
 
ET TNT / ЕТ ТНТ
Варна кв. Галата 238 0878357554
 
Филтри - производство
 
АГРО ФИЛТЪР ООД
Плачи Дол 05763/ 321; 0887317600; 0886844613;
 
Фурнир и дървесни плочи
 
АЛФА УУД БЪЛГАРИЯ АД
Долни Чифлик Промишлена Зона 051422256; 05142699806
 
Хартия - производство
 
АКТИВ КОМЕРС-В.РУПЧИН ЕТ
Плевен ул. Гургулят 2 06446157
 
Хартия и картон
 
Б И Д
София ж. к. Лагера, ул. Боговец 1 029523667
 
Хидравлични
 
АЛФА-92 ЕТ
Добрич бул. 25 Септември 98 05827230
 
Химически минерални и естествени вещества
 
АГРОНОМ ЕООД
Тервел ул. Цар Калоян 10 057514167; 057514136
 
Химически синтетични и изкуствени вещества
 
АИБО С
Пловдив ул.Д-р Киро Добрев 3, ет.1, ап.1-2 032643111; 032643117, 0887278325
 
Хляб
 
АЙВЙ - ЧОЛАКОВИ, ДОБРЕВ И СИЕ СД
Стара Загора ул. Странджа 5 04232380
 
Хляб и тестени изделия
 
5Р - ГАЛИНА ВЛАЙЧЕВА
София бул. Стефан Стамболов 38 Б 029832929
 
Хранителни стоки
 
АБИ-КО ЕООД
Разград ул. Ал. Стамболийски 2 08422576
 
Цветни и благородни метали и сплави
 
АЛУКОМ АД
Плевен ул. Гривишко Шосе 06429062; 06427997
 
Части за машини за хранително-вкусова промишленост
 
АЛЕКСАНДРИС ИНЖЕНЕРИНГ / ALEXANDRIS
Пловдив ул. Кукленско Шосе 28 032/ 607540, 676220
 
Части и принадлежности за автомобили и за техните двигатели
 
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ - ГЕЦ-С ЕТ
Дупница ул. Цар Симеон Велики 4 вх. А ап. 2 025047; 070120848
 
Черни метали и сплави
 
АЛЕКСАНДРИЯ ООД
Враца ул. Ив. Ботева 3 09229020; 09260963
 
Чорапи и чорапогащи
 
АКАР-5 ООД
София ул. Плачковица 15 258688; 276593; 778109
 
Чугун
 
БЕРГ МОНТАНА ФИТИНГИ АД
Монтана Индустриална Зона 096399290; 096399205; 096399245
 
Шапки
 
БЕЛЛОРА 91-В.ИЛИЕВА ЕТ
Варна ул. Фр. Шопен 6 052621090; 052621090
 
Шоколад
 
ЕВАНИ ООД
Самоков ул. Ястребец 5 072266218; 072266218
 
Ядрена техника и съоръжения
 
АРИАНА ГЛ ЕТ
Добрич ж.к. Добротица бл. 1 вх. А 05842372; 05842372
 

Посещения:25348507 © 2007 BGJournal.com. All Rights Reserved. Условия за ползване