Добив и преработка на въглища
Начало >> Суровини и материали >> Добив и преработка на въглища

Добив и преработка на въглища
   
 
ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ ЕАД
Бутан 091682426; 091682539
БРИКЕЛ ЕАД
Гълъбово кв. Съединение 04183629; 04182128
МИНА ПИРИН ЕАД
Симитли ул. Славянска 23 074871174
ВЪГЛИЩА ПЕРНИК ООД
Перник 07624749
РУДНИК БАБИНО (МИНИ БОБОВ ДОЛ ЕАД)
Бобов Дол 07025313
РУДНИК КАНИНА
Балдево 075233178
РУДНИК ИВ.РУСЕВ (МИНИ БОБОВ ДОЛ ЕАД)
Бобов Дол 07024192
МИНА БЕЛИ БРЕГ АД
Габер 071752295
МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД-РУДНИК ТРОЯНОВО-1
Трояново 0414282620
МИНА СТАНЯНЦИ АД
Голеш 07193285
МИНА СТАНЯНЦИ АД
Станянци 07193285
ВИТРЕН ЕАД
Катрище 0791723652; 0791723627
ПОЗИТРОН ООД
Сливен бул. Хаджи Димитър 41 044662211; 044662211
МИНА ЧЕРНО МОРЕ АД
Бургас М. С. Черно Море 05634172
РУДНИК ХРИСТО БОТЕВ (МИНИ БОБОВ ДОЛ ЕАД)
Бобов Дол 07022189
РУДНИК ИВАН РУСЕВ
Житуша 077252066
МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД-ПРЕДПРИЯТИЕ МТС
Раднево ул. Заводска 26 04172726
МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД-РУДНИК ТРОЯНОВО-СЕВЕР
Ковачево 041442310
МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД-РУДНИК ТРОЯНОВО-3
Медникарово 041542129
МИНА ЧУКУРОВО АД
Габра 0715062010

Посещения:2321019 © 2007 BGJournal.com. All Rights Reserved. Условия за ползване